Privacy Policy (ENG)

This privacy policy describes how we handle personal data that we collect through our website and our software programs with which we send emails, text messages and other messages. This policy applies to all users of our services and visitors to our website.

Collected data
When you use our services, we may collect personal information such as your name, email address, telephone number, IP address and other information that you voluntarily provide to us. We may also collect information about your use of our services, such as the messages you send and receive.

Use of collected data
We use the information collected to provide, maintain and improve our services. We may use your personal information to send you information about our services and to notify you of changes to our privacy policy. We may also use your personal information to contact you about your account or to provide you with technical support.

We may share your personal information with third parties if we are required to do so by law or if it is necessary to provide our services. We will not sell your personal information to third parties for marketing purposes.

Storage of data
We store your personal information in our secure databases and we take steps to protect the confidentiality and integrity of your information. We will retain your personal information for as long as necessary to provide our services and to comply with our legal obligations.

Cookies and Other Technologies
We use cookies and other technologies to collect information about your use of our services and to improve our services. Cookies are small text files that are placed on your device when you visit our website. We use cookies to remember your preferences and to analyze the use of our website.

Your rights
You have the right to view, correct, delete or restrict your personal data. You also have the right to object to the use of your personal data for direct marketing purposes. If you have any questions about our privacy policy or if you want to exercise your rights, please contact us using the contact details on our website.

Changes to the Privacy Policy
We may change this privacy policy from time to time. We recommend that you check this page regularly for updates. We will announce changes to this policy on our website.

Last Updated: [February 20, 2023]

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze website en onze softwareprogramma’s waarmee we e-mails, sms-berichten en andere berichten verzenden. Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van onze diensten en bezoekers van onze website.

  1. Verzamelde gegevens

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. We kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze diensten, zoals de berichten die u verzendt en ontvangt.

  1. Gebruik van verzamelde gegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens om onze diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze diensten en om u op de hoogte te houden van wijzigingen in ons privacybeleid. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen over uw account of om u technische ondersteuning te bieden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is om onze diensten te leveren. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden voor marketingdoeleinden.

  1. Opslag van gegevens

We slaan uw persoonlijke gegevens op in onze beveiligde databases en we nemen maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te beschermen. We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om onze diensten te leveren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  1. Cookies en andere technologieën

We gebruiken cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze diensten en om onze diensten te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. We gebruiken cookies om uw voorkeuren te onthouden en om het gebruik van onze website te analyseren.

  1. Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. Als u vragen hebt over ons privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

  1. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op updates. We zullen wijzigingen in dit beleid aankondigen op onze website.

Laatst bijgewerkt op: [20 februari 2023]